on the bus & in the car:

کاربرد حروف اضافه:
قبل از وسایل نقلیه ی عمومی از حرف اضافه ی ‘on’ استفاده می کنیم، مثلاً:
در اتوبوس on the bus
قبل از ماشین از حرف اضافه ی ‘in’ استفاده می کنیم، مثلاً:
در ماشین in the car
please share your examples with us.
لطفاً مثال های خود را با ما به اشتراک بگذارید.