اصول طلایی مطالعه کردن

استفاده درست از 60 ثانیه های خود
از 60 ثانیه های خود به درستی استفاده کنید
ژانویه 14, 2020
اولویت بندی کارهای روزانه
تأثیر اولویت بندی کارهای روزانه
ژانویه 14, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

اصول طلایی مطالعه کردن

در ذهن انسان یک جعبه ای باز می شود و ما هر چیزی که یاد می گیریم را وارد آن جعبه می کنیم

فرقی ندارد که چی یاد می گیریم؟ کتاب خواندن، کلاس رفتن و همزمان موبایل و تلویزیون را هم وارد آن جعبه می کنیم

اما برای اینکه یادگیریمون عالی باشه باید این جعبه کنار گذاشته بشه و جعبه دیگری برای مطالب اضافی در نظر گرفته شود

برای بستن این جعبه نیازمند این هستیم که، بعد از مطالعه یک کتاب یا رفتن به کلاس و … 6 دقیقه چشمانمان را ببندیم و به هیچ وجه باز نکنیم

بعد از 6 دقیقه این باکس بسته و جعبه جدیدی باز خواهد شد