حل مشکلات

رشد کردن
رشد کردن
فوریه 17, 2020
چطور می توانم؟
چطور می توانم ؟
فوریه 17, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

حل مشکلات:

مشکل چیزی است که سر راه ما قرار میگیره و ما رو به سختی می اندازد یا روحمون یا جسممون یا موقعیت مالیمون یا موقعیت شغلیمون رو به سختی می اندازد و یا حتی ممکن است جامعرو به سختی بیندازد

برای اینکه بتوانیم مشکلمون رو حل کنیم، نیازمند کاغذ و قلم هستیم

خودکارتون رو بردارید روی کاغذ بگذارید و از خودتون بپرسید این مشکل رو چه کسی میتونه حل کنه

نام هر فردی که به ذهنتون رسید رو روی کاغذ بنویسید

سؤال دوم اینکه، این مشکل رو چه فضایی و چه مکانی ممکن است که بتونه حل کند، کجا میشه حلش کرد ؟؟

و سؤال سوم این است که چطور میشه این مشکل رو حل کرد ؟

جوابهایتان را روی کاغذ بیاورید و سعی کنید ارتباط منطقی بین جوابهاتون برقرار کنید

مثلاً فلان شخص از فلان طریق و در فلان مکان میتونه این مشکل رو حل کنه

معجزه آن را خواهید دید