ریسک بکنیم یا نه؟

کنترل خشم
کنترل خشم
فوریه 12, 2020
کارها را به تعویق نیندازیم
کارها را به تعویق نیندازیم
فوریه 12, 2020

تو زندگی ریسک بکنیم یا نه؟

این سؤال بسیاری از افراد هستش

آنها نمی دانند تو زندگی اگر ریسک بکنند موفق می شوند یا اگر ریسک نکنند و محتاطانه پیش بروند موفق می شوند.

برای پاسخ دادن به این سؤال اولین نکته این است که تفاوت ریسک و قمار را باید بدونیم.

عدد 50 رو به ذهنتان بسپارید و یادتون باشد اگر در موضوعی احتمال انجام یک موضوع بیش از 50 درصد باشد حتی اگر 51 درصد باشد آن موضوع ریسک محسوب می شود اما اگر احتمال اتفاق افتادنش کمتر از 50 درصد باشد به این میگن قمار.

مثلاً اگر قراره سرمایه گذاری کنیم در موضوعی اگر بیش از نیمی از سرمایه خودمون رو سرمایه گذاری کنیم این قمار محسوب می شود تا 49 درصد ریسک هست و عالیه.

شما چطور؟

ریسک می کنید یا قمار؟