انگیزه مجدد برای ادامه مسیر

تخمین نادرست
تخمین نادرست
فوریه 13, 2020
من مسئول واکنش خودم هستم
من مسئول واکنش خودم هستم
فوریه 13, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

انگیزه مجدد برای ادامه مسیر:

انسان با 2 موضوع به دنیا می آید:

1- هراس از دست دادن

2- حرص به دست آوردن

این بین تمام انسان ها تقریباً مشترکه

هر زمان که در مسیر موفقیت اشتیاق خودتون رو از دست دادید و احساس کردید که انگیزه لازم برای ادامه مسیر و ندارید روی کاغذ بدترین حالتی که برای آیندتون امکان داره ترسیم بکنید را یادداشت کنید

بهترین حالتی که برای آینده خودتون در ذهنتون امروز می تونید تصویر بکنید رو هم یادداشت کنید

اون 2 ویژگی ذاتی شما، با ترکیب جملاتی که یادداشت کردید، یعنی بهترین چیزهایی که براتون ممکنه اتفاق بیفته و بدترین چیزهایی که ممکنه براتون اتفاق بیفته

شمارو به انگیزه مجدد برای ادامه مسیر سوق خواهد داد