گرفتن تصمیمات عالی

من مسئول واکنش خودم هستم
من مسئول واکنش خودم هستم
فوریه 13, 2020
در ترافیک نمانیم
در ترافیک نمانیم
فوریه 12, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

گرفتن تصمیمات عالی:

برای اینکه یک تصمیم عالی بگیریم باید از 4 مرحله عبور کنیم

مرحله اول : برای انتخاب هایمان 3 الی 5 فاکتور داشته باشیم مثلاً اگه قراره یک خریدی انجام دهیم و لباسی بخریم باید به رنگش، قیمتش، سایزش و چیزهایی که دوست نداریم داشته باشه توجه کنیم

در مرحله دوم: باید به فاکتورهایمان وزن دهیم، یعنی بگیم کدام یک از فاکتورهایمان مهمتره و درجه بالاتری داره

مثلاً در خرید لباس من به فاکتور رنگ نمره 10 میدم و به فاکتور قیمت ممکن است که نمره 20 بدم

مجموع نمرات باید 100 بشه یادتون باشه، یعنی ارزش 3-4-5 فاکتور شما باید مجموعاً 100 بشه

حالا نوبت به این است که گزینه های مختلف را پیش روتون ببینید و گزینه ها را ارزش گذاری کنیدو برایشان نمره تعیین کنید