تأثیر همراهان در سرعت رسیدن به اهداف

تعهد مهمترین اصل برای تصمیم های بزرگ
تعهد مهمترین اصل برای تصمیم های بزرگ
فوریه 18, 2020
تأثیر حالت های بدن بر حالت های روحی
تأثیر حالت های بدن بر حالت های روحی
فوریه 17, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

تأثیر همراهان در سرعت رسیدن به اهداف:

فرض کنید در خیابان و یا در پارک در حال قدم زدن هستید و با افرادی در اطراف خودتون هستید

یک نفر در حال دویدنه یک نفر آهسته راه می رود و یه بچه همراه شماست که با سرعت بسیار پایین راه می رود

باید دستشو بگیرید و در نهایت همان فرد است که داره سرعت جمع رو تعیین می کنه

دوستان عزیز اطرافیان ما هم همینطور هستند

زمانیکه اطرافیان ما سریع راه بروند ما هم سریعتر راه خواهیم رفت

اما اگر اطرافیان ما مثل اون بچه ای باشند که سرعت همه ی جمع و می گیرند به شدت سرعت مارو خواهند گرفت

به اطرافیانتون دقت کنید و ببینید اطرافیان شما، دوستانی که در اطرافتون دارید با چه سرعتی حرکت می کنند

اگر خیلی آهسته هستند احتمالا باید آن ها را عوض کنید و با افرادی حرکت کنید که سریعتر قدم می زنند