تعهد مهمترین اصل برای تصمیم های بزرگ

چگونه تصمیم می گیریم؟
چگونه تصمیم بگیریم؟
فوریه 19, 2020
تاثیر همراهان در سرعت رسیدن به اهداف
تأثیر همراهان در سرعت رسیدن به اهداف
فوریه 18, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

تعهد مهمترین اصل برای تصمیم های بزرگ:

زمانیکه ما تصمیمی و می گیریم یک مرحله ای از مسیر و طی کردیم اما اگر بخواهیم این مسیر،دقیق،درست،سریع و با کیفیت طی کنیم نیازمند یک اصل فوق العاده هستیم و اون اصل فوق العاده تعهدی است که ما به خودمون می دهیم و برای رسیدن به اون هدف و اون مقصدمون هست

دوستان عزیز اگر تابحال در زندگیتون تصمیم های بزرگی و گرفتید اما در ادامه مسیر سستی کردید احتمالا به این دلیل بوده است که لحظه اول با خودتون عهد و پیمان جدی نبستید که می خواهید به هر شرط ممکن به اون نتیجه برسید

به تصمیماتی که در زندگی می گیرید فکر کنید و با خودتون رو راست باشید و بگید که من چقدر میخوام به این موضوع متعهد باشم