تخمین نادرست

ترک عادات بد
ترک عادات بد
فوریه 13, 2020
انگیزه مجدد برای ادامه مسیر
انگیزه مجدد برای ادامه مسیر
فوریه 13, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

تخمین نادرست:

یکی از بزرگترین موانع و بزرگترین اشتباهاتی که در مسیر موفقیت برای انسان ها به وجود می آید این است که اشتباهاً تخمین می زنند

یعنی کارهایی را که مثلاً قرار هستش که یک انسان متوسط و معمولی در 6 ماه انجام دهد این افراد برای خودشان تخمین می زنند که من در 1 یا 2 ماه انجام می دهم

همینطور کارهایی را که خیلی کوتاه مدت میشه یک انسان متوسط انجام بدهد را برای خودشون با برنامه ریزی خیلی بلند مدت می خواهند به دست آورند

مثلاً کاری و که می توانند در 2 ماه انجام دهند برای خودشون 4-5-6-8 ماه و یا حتی 1 سال تخمین می زنند

برای جلوگیری از این مطلب باید به مربیان خودمون مراجعه کنیم یا به افرادی که قبل از ما مسیر را طی کردند و با ارزیابی دقیق از خودمون مسیر و به شکل درست تخمین بزنیم