تصویر سازی

در ترافیک نمانیم
در ترافیک نمانیم
فوریه 12, 2020
کنترل خشم
کنترل خشم
فوریه 12, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

تصویر سازی:

بارها شنیده ایم برای اینکه موفق بشویم باید تصویر سازی بکنیم

و تصویر هدفی را که داریم برای خودمون مجسم کنیم و حس خوب رسیدن به مقصد را برای خودمون تداعی کنیم

اما این کار واقعا چه کمکی به ما می کند؟

دلیل علمی این موضوع این است که فرض کنیم قراره به یک مسیری وارد شویم که این مسیر میتونه سه حالت داشته باشه

در حالت اول: مسیر بسیار ساده و شفاف هست و شما مسیر و بارها رفتید و به سادگی ازش عبور می کنید احتمالاً دستاورد بسیار لذت بخشی هم نخواهید داشت

دوم : مسیریه که پر از موانع است، اما شما قبلاً اون مسیر و رفتید یا در موردش شنیدید و می دونید که در جاده چخبره؟

از اون مسیر هم هر چند کندتر عبور خواهید کرد

اما مسیر سوم: مسیر غبار آلوده

مسیری است که ما نمی دونیم کجای جاده مانع وجود داره و کجای جاده راحتی

با تصویر سازی و ایجاد مسیر مشخص، با دیدن انتهای مسیر، با دیدن مراحل قبل از رسیدن به انتهای مسیر، قدم به قدم مسیر خودمون رو شفاف می کنیم حتی اگر موانعی وجود داشته باشند

اون موانع را می بینیم و برایشان نقشه می کشیم

می تونیم راه حل برایشان پیدا کنیم و جاده ما دیگه جاده غبار آلود نخواهد بود.