من مسئول واکنش خودم هستم

انگیزه مجدد برای ادامه مسیر
انگیزه مجدد برای ادامه مسیر
فوریه 13, 2020
گرفتن تصمیمات عالی
فوریه 13, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

من مسئول واکنش خودم هستم:

بارها شنیده ایم که میگن من مسئول واکنش خودم هستم، یعنی چی؟

مگه میشه که دیگران اصلاً اهمیتی نداشته باشند یا مثلاً مگه ما در دنیای فردی داریم زندگی می کنیم که دیگران را نادیده بگیریم و فقط و فقط ما باشیم که با واکنش های خودمون بتونیم دنیای خودمون رو تغییر بدیم

سؤال اینجاست که دوستان عزیز تا به حال دیده اید که در مقابل یک عمل و یک کنش چند نفر آدمهای مختلف واکنش های متفاوتی داشته باشند

مثلاً اونجایی که یک نفر داد میزنه، آیا چند نفری که تو فضا هستن همشون به یک شکل واکنش نشان می دهند؟

و قطعاً نتایج متفاوتی هم خواهند داشت.

سؤال بعدی این است که دوستان عزیز، حتی خود شما در حالت های مختلف در خستگی، در حالت پر انرژی آیا واکنش یکسان نشان می دهید؟

شکل واکنشتون در گذشته و در حال یکسان بوده است؟

پس ما مسئول واکنش خودمان هستیم چون می توانیم کنترلش کنیم