چطور می توانم ؟

حل مشکلات
حل مشکلات
فوریه 17, 2020
تصمیم گیری عالی
تصمیم گیری عالی
فوریه 17, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

چطور می توانم ؟

تو زندگی چقدر به خودتون می گویید که نمی توانم؟

وقتی راهکاری به ذهنتون می رسه،وقتی می دونید مسیری درسته، چقدر به خودتون می گویید که نمی توانم؟

چقدر از روی تنبلی، از روی عادت و منفی گرایی، چقدر از روی ترس هاتون به خودتون می گویید که نمی توانم؟

چقدر استرس جلوی رفتارهاتون رو میگیره؟ و دائماً تو ذهنتون می گویید که نمی تونم، نمی تونم ، نمی تونم

تا زمانیکه به خودمون می گوییم نمی تونم، مغزمون بهمون هیچ کمکی نمی کنه و سؤال بعدی رو از ما می پرسه و ما مجددا می گوییم که نمی توانم و این باعث میشه که اصلاً نتونیم در زندگیمون رشد کنیم

فقط جاهایی تو زندگی رشد می کنیم که به جای نمی تونم از خودمون می پرسیم چطور می تونم

بعد بلافاصله با سکوت شروع می کنیم به فکر کردن و می بینیم که چه راهکارهای خوبی به ذهنمون میرسه

لیست نمی تونم های شما کدوم ها هستند؟؟

روی کاغذ آنها را بنویسید و بعد بپرسید چطور می تونم

فکر کنید و بعد و نتایج خوبش رو برای ما کامنت کنید