تصمیم گیری عالی

چطور می توانم؟
چطور می توانم ؟
فوریه 17, 2020
ترک عادات بد
ترک عادات بد
فوریه 13, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

تصمیم گیری عالی:

برای اینکه یک تصمیم عالی بگیریم باید تله هایی را که در راه تصمیم گیری وجود دارند بشناسیم و از آن ها دوری کنیم

اولین دامی که برای تصمیم گیری وجود دارد این است که ما فقط به آثار کوتاه مدت توجه می کنیم و به آثار بلند مدت دقت نمیکنیم

مثلاً اگر قراره غذایی را برای خوردن انتخاب کنیم، فقط به لذت لحظه ایه آن توجه می کنیم و آثار مخرب بلند مدت آنرا نادیده می گیریم و این یک تصمیم غلط است

دومین دام این است که بهترین و بدترین حالت ممکن را در نظر نگیریم، یادتون باشه برای تصمیم عالی، باید بهترین حالت و بدترین حالت را پیش بینی کنیم و عواقب و نتایج منفی و مثبت را در ذهنمون در نظر داشته باشیم

سومین دام این است که، اگر در گذشته تصمیم موفقی داشتیم، دائماً فکر کنیم که اگر از همون مسیر حرکت کنیم حتما این دفعه هم به موفقیت می رسیم

در حالیکه موقعیت امروز، ممکن است کاملاً متفاوت از وضعیت دیروز باشد.