به دست آوردن یا از دست دادن

کارها را به تعویق نیندازیم
کارها را به تعویق نیندازیم
فوریه 12, 2020
swimming vs to swim
تفاوت swimming & to swim
فوریه 12, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

به دست آوردن یا از دست دادن:

در بخش های مختلف زندگی 2 حالت وجود دارد:

مثلاً در کار، تفریحات فردی، روابط عاطفی، مطالعه و …

فقط و فقط 2 حالت وجود دارد.

در حالت اول: ما چیزی و به دست می آوریم.

در حالت دوم: ما چیزی و از دست می دهیم.

مثلاً در ساعات کاری: ما یا در حال به دست آوردن پول هستیم و یا در حال از دست دادن پولیم.

یعنی اگر داریم زمانمان را تلف می کنیم و موضوعی را انجام می دهیم که به کار ما ارتباطی ندارد در واقع داریم پولی را از دست می دهیم

و یا داریم کار مرتبط انجام می دهیم و پول به دست میاریم.

در روابط عاطفیمون هم همینطوره یا عشق به دست می آوریم یا عشق و از دست می دهیم.