برای رفع تنبلی کافیست قدم اول را بردارید

انتخاب کلمات درست برای داشتن روابط قوی
انتخاب کلمات درست برای داشتن روابط قوی
ژانویه 14, 2020
برنامه جامع موفقیت
برنامه جامع موفقیت
ژانویه 14, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

برای رفع تنبلی کافیست قدم اول را بردارید

چه کار کنیم که دیگه کارهایمان را به تعویق نندازیم و بتوانیم انجامشان دهیم

اولین مرحله این است که برنامه ریزی کنیم و کارهای بزرگمان را به کارهای کوچک قسمت کنیم

دومین مرحله این است که چشمهایمان را ببندیم و انجام دادن مرحله اول و دوم و سوم را تصور کنیم

فقط 3 مرحله ، دنبال مرحله دیگری نباشید

نکته سوم این که به اطرافیانمون بگیم که من قراره این کار را انجام دهم این باعث تعهد ما می شود

و در مرحله آخر یک قدم کوچک برمی داریم

اولین قدم را که برداریم، قدمهای بعدی خود به خود برایتان راحتتر می شود