مقاطع تحصیلی به انگلیسی چی میشه؟

تفاوت wear & put on
تفاوت wear & put on
فوریه 12, 2020
در حرف و در عمل به انگلیسی چی میشه؟
در حرف و در عمل به انگلیسی چی میشه؟
فوریه 10, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

مقاطع تحصیلی به انگلیسی چی میشه؟

kindergarten: مهد کودک
elementary school: دبستان
middle school: راهنمایی
high school: دبیرستان
college: دانشکده
university:دانشگاه
associate’s degree: فوق دیپلم
bachelor’s degree: لیسانس
master’s degree: فوق لیسانس
phd: دکتری
which grade are you in?
پایه ی چندم هستید؟
what’s your degree?
مدرکتون چیه؟