معنای best man

جلوگیری از پارکینسون زمانی
جلوگیری از پارکینسون زمانی
ژانویه 6, 2020
انواع اعتماد به نفس
انواع اعتماد به نفس
ژانویه 5, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

Best man: ساقدوش داماد
Bachelor party :
مهمانی آخرین شب مجردی داماد
?Do you know what the best man does in the wedding party
میدونید ساقدوش داماد در عروسی چه کارهایی انجام میده؟