چگونه تصمیم بگیریم؟

Occupations
Occupations
فوریه 19, 2020
تعهد مهمترین اصل برای تصمیم های بزرگ
تعهد مهمترین اصل برای تصمیم های بزرگ
فوریه 18, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

چگونه تصمیم بگیریم؟

تصمیم گیری یعنی ما یک انتخاب رو بین انتخاب های متعدد بر می گزینیم

برای این موضوع باید 3 مرحله را طی کنیم

اولین کار این است که انتخاب های مختلف را بررسی کنیم و ببینیم چقدر انتخاب در مسیری که در پیش روی ما هست وجود دارد

دوم این است که نتایج هر کدوم از اون انتخاب ها رو بررسی کنیم و ببینیم در بهترین شرایط و در بدترین شرایط هر کدوم از اون مسیر ها به کجا ختم میشه

و سوم این است که بعد از بررسی بهترین انتخاب یا انتخاب اصلح رو برای خودمون داشته باشیم

به این میگن یک تصمیم گیری فوق العاده

و در این مسیر نیازمند مشورت، نیازمند افزایش دانش، نیازمند وسواسی نبودن و در نهایت اقدام گرا بودن هستیم

شما چطور تصمیم گیری می کنید؟