قانون 20-20-20

بهترین راهکار برای داشتن حال خوب
بهترین راهکار برای داشتن حال خوب
فوریه 17, 2020
رشد کردن
رشد کردن
فوریه 17, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

قانون 20-20-20:

برای اینکه بتوانیم رفتارهای مناسبتری در راه موفقیت داشته باشیم نیازمند تصمیمات درست هستیم

برای اینکه بتوانیم تصمیمات درستی بگیریم نیازمند تمرکز هستیم و راهکارهای بسیار زیادی وجود دارند برای اینکه بتوانیم تمرکز خودمون رو بالا ببریم

یکی از راهکارهای فوری بالا بردن تمرکز این است که از قانون 20-20-20 استفاده کنیم

این قانون به این معنی است که بعد از هر 20 دقیقه کار کردن 20 ثانیه به فاصله 20 متری خودمون زل بزنیم

این اتفاق باعث می شود که مغز ما دوباره از اول بتواند تمرکز خودش رو به دست آورد و با تمرکز بیشتر و بهتر بتواند تصمیمات بهتری بگیرد

با تمرکز بالا و تصمیمات بهتر، رفتارهای بهتری خواهیم داشت