کنترل هزینه با یادداشت برداری

اسراف نکنیم
اسراف نکنیم
نوامبر 12, 2019
ورزش در کودکان
ورزش در کودکان
نوامبر 10, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

کنترل هزینه با یادداشت برداری:

همراهان عزیز گروه آموزشی دکتر محقق، در این بخش می خواهیم در رابطه با کاهش هزینه ها، که یکی از بزرگترین و مهمترین اصول کنترل مالی و مدیریت روابط مالی هر فرد است با هم صحبت کنیم

یکی از اولین و مهمترین اصولی که هر شخصی باید برای خودش رعایت کند تا بتواند هزینه های خودش را کاهش دهد این است که یک دفترچه برای خودش داشته باشد و تمام هزینه هایی را که در طول روز انجام می دهد در آن دفترچه یادداشت کند

حتی کوچکترین چیزهایی را که می خرد یا پرداخت می کند بابت حتی یک قبض کوچک یا پول پارکینگی را دارد پرداخت می کند، فرقی نمیکند، هر آنچه که هست را یادداشت کند و آخر وقت به لیست خودش، یک نگاه کند

معجزه ی این را بلافاصله خواهید یافت
از آنجایی که ما فورا نگاه می کنیم و می بینیم بعضی از هزینه هایی که کردیم اضافه بوده و روز بعد آنها را انجام نخواهیم داد

منتظر پست های بعدی در رابطه با هزینه باشید