کنترل هزینه، تهیه لیست خرید

4 دسته از افراد در رابطه با تغییرات
دسته بندی افراد در رابطه با تغییرات
نوامبر 30, 2019
مثبت اندیشی
مثبت اندیشی
نوامبر 27, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

کنترل هزینه، تهیه لیست خرید:

یکی از روش های بسیار مفیدی که می توانیم هزینه هایمان را کاهش دهیم اینه که طبق برنامه و لیست خرید بکنیم.

اگر قراره جایی مثل فروشگاه برویم و می خواهیم خریدی را انجام دهیم حتما از قبل لیستی را تهیه می کنیم و وقتی وارد فضای خرید می شویم یادمان هستش که هرگز امروز خریدی را که داخل لیستم نباشه انجام نمی دهم

با همین یه کار ساده می توانیم هزینه های خودمان را تا حد بسیار زیادی کاهش دهیم.