نیاز به 5 دسته از افراد در اطرافمون

مهارتی مهم برای موفق شدن
مهارتی مهم برای موفق شدن
نوامبر 27, 2019
مراحل رسیدن به موفقیت
مراحل رسیدن به موفقیت
نوامبر 26, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

برای موفقیت ما نیاز به 5 دسته از افراد در اطرافمون داریم

گروه اول:
افرادی هستند که راهنما و مربیان ما هستند
آن ها مسیر را قبلاً رفتند یا شناخت کافی از مسیر دارند هر موقع که مشکلی داشته باشیم می توانیم به آن ها مراجه کنیم و می توانند به ما کمک کنند

دسته دوم :

تشویق کننده ها هستند افرادی که در زندگی به ما انرژی می دهند

شاید آن ها راهنمایی برای ما نداشته باشند اما می توانند با تشویق کردنشان ما را به ادامه مسیر ترغیب بکنند

دسته سوم:
افراد دست راستی ما هستند یعنی افرادی که مارو خیلی خیلی خوب می شناسند

آن ها نقاط ضعف و قوت ما را می دانند و بدون موضع گیری منفی با ما مشورت می کنند و بهمون کمک می کنند

دسته چهارم:
متصل کننده ها هستند این افراد روابط بسیار خوبی در جامعه دارند و می توانند ما رو به دریچه های ارتباطی خیلی خوبی وصل کنند

دسته پنجم:

کسانی که ما مربی آن ها باشیم حتی اگر یک بچه کوچک باشد