کنترل هزینه، تهیه لیست خرید
کنترل هزینه، تهیه لیست خرید
نوامبر 30, 2019
مهارتی مهم برای موفق شدن
مهارتی مهم برای موفق شدن
نوامبر 27, 2019
مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

می دانیم که مثبت اندیشی برای رسیدن به موفقیت بسیار مهم است

اما گاهی اوقات نمی دانیم که چطور میشه مثبت اندیش شد

یک راه بسیار ساده وجود دارد

چون سالها طول کشیده که به آدم منفی نگر تبدیل شویم برای اینکه بخواهیم به مثبت اندیش هم تبدیل شویم زمانی لازم داریم تا بتوانیم این تمرین را انجام دهیم  که تقریبا 1 ماه زمان می برد

کار بسیار ساده ای است

یک دفترچه همراهتون باشه و روزانه 10 الی 15 دقیقه را به یادداشت کردن اختصاص دهید
نکات زیبا و مثبت اطرافتان از گیاهان و گل ها گرفته تا زیبایی های کوچک افراد اطرافتان را یادداشت کنید

به طبیعت و افراد نگاه کنید و زیبایی های کوچکی را که می بینید یادداشت کنید تا به سرعت به مثبت اندیشی دست یابید