دسته بندی افراد در رابطه با تغییرات

افراد منفی گرا
افراد منفی گرا
نوامبر 30, 2019
کنترل هزینه، تهیه لیست خرید
کنترل هزینه، تهیه لیست خرید
نوامبر 30, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

دسته بندی افراد در رابطه با تغییرات:

در رابطه با ایجاد تغییرات در اطراف خودمان و در جهان اطرافمان آدما 4 دسته هستند

شما ببینید که جزء کدام دسته هستید

دسته اول:

آدمهایی که خودشان تغییرات را ایجاد می کنند و این افراد همیشه برای تغییر کردن پیشگام و پیشرو هستند و به آنچه که در لحظه وجود داره رضایت نمی دهند و همیشه بهترشو می خواهند
این افراد 10 درصد از جمعیت دنیا رو تشکیل می دهند

دسته دوم:

نظاره کننده های بی حرکت هستند این افراد آدمهای منفعلی هستند و براشون خیلی تأثیری نداره که تغییراتی انجام بشه یا نشه و قطعا شروع کننده ی تغییر نیستند

این افراد 30 درصد از جمعیت دنیا رو تشکیل می دهند

دسته سوم:

این دسته که 20 درصد از جمعیت دنیا راتشکیل می دهند آدمهایی هستند که همیشه از تغییرات شگفت زده می شوند اما خوش به حال گو ها هم همین افراد هستند

دسته چهارم:

غرغرو ها هستند که متأسفانه 40 درصد از جمعیت را شامل می شوند.