تصمیمات خوب

اهمیت بررسی و پیگیری برنامه ریزی های روزانه
اهمیت بررسی و پیگیری برنامه ریزی های روزانه
ژانویه 4, 2020
تشخیص زبان بدن نوزادان
تشخیص زبان بدن نوزادان
دسامبر 2, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

تصمیمات خوب

برای موفقیت باید تصمیم های خوب بگیریم

یکی از مهمترین تصمیم هایی که باید بگیریم این است که عادات بد و رفتارهای نادرست خودمان را اصلاح کنیم

اکثر افراد موفق در دنیا باور دارند که بیش از اینکه ما عادت های درستی را بخواهیم پرورش دهیم تا اینکه به موفقیت برسیم

باید اول مراقب رفتارهای غلط و عادات اشتباه خودمان باشیم

همین الان کاغذ و قلم بردارید و شروع کنید به یادداشت کردن رفتارها و عادات غلطی که در زندیگیمان داریم

هر چقدر که می توانیم و یادمان می آید روی کاغذ می نویسیم و بلافاصله بعدش یکی از مهمترین هایش که فکر می کنیم تو زندگیمون بهمون آسیب های بزرگی زده را انتخاب می کنیم راه حلشو پیدا می کنیم که چطور باید آن را ترک کنیم

لطفا همین الان شروع کنید