ایده ها اولین قدم رشد

آدمها 3 دسته اند
آدمها 3 دسته اند
دسامبر 1, 2019
ایجاد تمرکز دائمی
ایجاد تمرکز دائمی
دسامبر 1, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

ایده ها اولین قدم رشد

سلام به همراهان همیشگی گروه آموزشی دکتر محقق

دوستان عزیز برای اینکه بتوانیم موفقیت داشته باشیم باید یک سری رفتارها را انجام دهیم

این رفتارها از ایده های ذهنی ما نشأت می گیرند

آدمها به طور روزمره ایده های زیادی از ذهنشان عبور می کند که متأسفانه به دلیل اینکه نه آن ها را یادداشت می کنند و نه با دیگران در میان می گذارند به فراموشی می سپارند

راه حل این موضوع این است که دفترچه ای به نام دفترچه ایده همراهمان داشته باشیم

به محض اینکه چیزی به ذهنمان می رسد آن را یادداشت کنیم و در کمتر از 10 دقیقه به فکر کردن در مورد آن موضوع بپردازیم

حتی اگر نمی رسیم که در لحظه به آن موضوع فکر کنیم در کمتر از 10 دقیقه باید آن را یادداشت کنیم و در اولین زمان ممکن که فرصت داریم روی آن موضوع تمرکز می کنیم و یادمان باشد که حتماً ایده مخالف آن ایده را هم دقیقا باید یادداشت کنیم

این موضوع برای موفق شدن معجزه می کند

همان طور که می دانید ایده ها اولین قدم برای رشد هستند پس باید آن ها را با این روش ها حفظ کنیم و از یاد نبریم