ایجاد تمرکز دائمی

ایده ها اولین قدم رشد
ایده ها اولین قدم رشد
دسامبر 1, 2019
اهمیت برنامه ریزی
اهمیت برنامه ریزی
نوامبر 30, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

ایجاد تمرکز دائمی

هنگام کار کردن، مطالعه کردن، در کلاسها یا در جمع های مختلف ما باید بتوانیم تمرکز کنیم

برای اینکار اول از همه باید یک دفترچه تمرکز داشته باشیم

هر جا که مطلبی را از جمع،کتاب، کارمان یا از کلاسی که در آن حضور داریم یاد می گیریم، بالافاصله آن را یادداشت می کنیم

دوم: سؤالاتی که برای ما در حین این موضوع پیش میاد را بلافاصله یادداشت می کنیم

سوم: تمرکز برهم زن های حسی

مثل چیزهایی که بو دارند مثل بوی غذا، مثل صداهایی که از بیرون می آیند، مثل چیزهایی که می بینیم و تمرکزمان را بهم می زنند، این ها را هم یادداشت می کنیم

برای مثال می نویسیم: بوی قرمه سبزی و بالافاصله از ذهنمان حذف می شود

چهارم:

تمرکز پراکن های احساسی

یعنی چیزهایی که ذهن ما را به سمت جای دیگه می برند را هم یادداشت می کنیم

مثلاً یاد چیزی که باید بخریم می افتیم و آن را هم یادداشت می کنیم