اهمیت برنامه ریزی

ایجاد تمرکز دائمی
ایجاد تمرکز دائمی
دسامبر 1, 2019
الگو و مربی
الگو و مربی
نوامبر 30, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

دوستان عزیز در این قسمت می خواهیم در رابطه با اهمیت برنامه ریزی و موفق شدن صحبت کنیم

هیچ روزی را قبل از اینکه تمام کنی شروع نکن 

هیچ هفته ای را قبل از اینکه تمام کنی شروع نکن 

 و هیچ سالی را قبل از اینکه تمام کنی شروع نکنید

این جملات اهمیت برنامه ریزی را نشان می دهند و به این معنا هستند که شما امروزتان را اگر قرار است که شروع کنید قبل از آن باید تا پایان روز را مشخص کرده باشید که قرار است چه کارهایی انجام دهید

برنامه ریزی کنید و برنامه ریزی خود را روی کاغذ بیاورید

هیچ روزی را بدون اینکه تمام کنید شروع نکنید