الگو و مربی

اهمیت برنامه ریزی
اهمیت برنامه ریزی
نوامبر 30, 2019
افراد مؤثر
افراد مؤثر
نوامبر 30, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

در این بخش گروه آموزشی دکتر محقق در رابطه با داشتن الگو و مربی توضیحاتی ارائه می دهد

هر انسانی برای اینکه بخواهد به مقصدی برسد احتمالاً نیازمند این هست که در مسیرش الگوهایی را قرار بدهد

و این الگوها هستند که به ما می گویند قدم بعدی در زندگیمان چطور هست

هیچ انسانی تقریباً به شکل انفرادی نمی تواند برای تمام زندگی خودش برنامه ریزی کند بنابراین برای اینکه بخواهد به هدفی برسد نیازمند این هست که دقت کند و ببیند چه افرادی یه بخشی از این مسیر را حداقل طی کرده اند و شکل صحیحی که آن ها این مسیر را طی کردند چگونه بوده و از آن ها الگو بگیرد و به حرکت ادامه دهد

گاهی اوقات این افراد می توانند مربیانی باشند که ما مستقیماً انتخاب می کنیم

گاهی اوقات می توانند کتاب هایی باشند که ما از آن افراد می خوانیم

و گاهی اوقات فقط می توانند رفتار و ویژگی های یک سری از افراد باشند

اما یک الگوی درونی هم برای افراد وجود دارد و آن هم این است که فقط و فقط بخواهیم که خودمان را به عنوان الگو در نظر بگیریم

در این شرایط بهتر است که خودمان را به شکل یک ایده آل و یک آرمان تصور کنیم، شروع به نوشتن ویژگی های آن فرد آرمانی کنیم و بعد شروع کنیم خودمان را به آن فرد آرمانی نزدیک کنیم

این مورد آخر هم زمانبر هست و هم با توجه به انتزاعی بودن کمی سخت تر و تقریباً از دستری همگان خارج است اما افراد زیادی هستند که توانستند این کار را انجام دهند

شما هم اگر به الگوهای بیرونی دسترسی ندارید یا ارتباطتون خیلی با الگوهای بیرونی نمی تواند خوب باشد می توانید از الگوی ایده آل درونی خودتان برای داشتن الگو و مربی در زندگیتان استفاده کنید