افراد منفی گرا

افراد مؤثر
افراد مؤثر
نوامبر 30, 2019
4 دسته از افراد در رابطه با تغییرات
دسته بندی افراد در رابطه با تغییرات
نوامبر 30, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

با افراد منفی گرا اطرافمون چه کار کنیم؟

آدمهای منفی گرا در اطراف ما هستند و ما نمی توانیم همه آن ها را حذف کنیم نزدیکترین افراد اطراف ما گاهی اوقات منفی گرا هستند

در 3 مرحله با این افراد مواجه می شویم و اصلاً آن ها را حذف نمی کنیم

مرحله اول:

به خودمان می گوییم این آدمها مثل ما و مثل همه آدمهای دنیا در زندگی دارند بازیه خودشان را می کنند منم با این ها بازیه خودم را می کنم و اصلا به من ارتباطی نداره که این ها منفی گرا هستند، آن ها نمی توانند روی من تأثیر بگذارند

مرحله دوم:

در ذهنمان با این افراد همدلی می کنیم به جای اینکه دشمن پنداری کنیم. همدلی می کنیم و می گوییم احتمالاً اتفاقات بدی در زندگی این افراد افتاده و تجربیات بدی در رابطه با این موضوع دارند که الان منفی گرا هستند و آن ها را درک کرده و باهاشون همدلی می کنیم

مرحله سوم:

خیلی هم مثبت گرایی نمی کنیم و با خودمان منطقی فکر می کنیم اگر واقعا حرفی که دارند میزنند بیش از 70 درصد منطقیه بهشون فکر می کنیم