اشتباهات آدمهای فعال

رژیم موفقیت
رژیم موفقیت
نوامبر 26, 2019
روش یادگیری دیداری
روش یادگیری دیداری در کودکان
نوامبر 12, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

اشتباهات آدمهای فعال

در این بخش گروه آموزشی دکتر محقق یکی دیگر از موانع موفقیت را توضیح می دهد.

یکی از اشتباهات آدمهای بسیار فعال، کار کردن روی موضوعات مختلف است که مسلماً به موفقیت منجر نمی شود.

در صورتیکه افراد موفق، تعداد بسیار کمی از کارها را انتخاب میکنند و  زمان زیادی را صرفشان می کنند.