اسراف نکنیم

روش یادگیری دیداری
روش یادگیری دیداری در کودکان
نوامبر 12, 2019
کنترل هزینه با یادداشت برداری
کنترل هزینه با یادداشت برداری
نوامبر 10, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

اسراف نکنیم:

برای موفق شدن باید اسراف کردن را کنار بگذاریم اسراف کردن به معنای هدر دادن است

اگر به اندازه کافی از انرژی، دانش ،تلاش و منابع ذهنی و جسمیمون استفاده نمی کنیم در واقع داریم اون ها رو هدر می دهیم و داریم اسراف می کنیم

اگر نمیتونیم از پتانسیل های درونیمون یا حتی پتانسیل افراد اطرافمون استفاده کنیم در واقع داریم اسراف می کنیم و آن ها را هدر می دهیم.