آدمها 3 دسته اند

آموزش از پوشک گرفتن بچه
آموزش از پوشک گرفتن بچه
دسامبر 1, 2019
ایده ها اولین قدم رشد
ایده ها اولین قدم رشد
دسامبر 1, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

 همراهان همیشگی گروه آموزشی دکتر محقق ، آدمها 3 دسته اند

دسته اول:

آدمهای ضعیف اند

 این افراد در شرایط خوب هم غر می زنند در شرایط معمولی هم غر می زنند در شرایط بد هم که اصلا خودشون و می بازند و نا امید می شوند و کلاً دنیا را یک موجود نابود و نابود کننده می دانند

دسته دوم:

آدمهای معمولی هستند

این افراد در شرایط خوب، خوب هستند در شرایط معمولی، معمولی هستند اما در شرایطی که اوضاع اطرافشان خیلی مساعد نیست حال روحیشان به هم می ریزد خودشان را می بازند و کنترل اوضاع از دستشان خارج می شود

دسته سوم:

آدمهای قوی و موفق هستند

این دسته از افراد آدمهایی هستند که در شرایط خوب عالی هستند، در شرایط متوسط کارایی بالایی دارند، حتی در شرایط بد هم به خودشان می گویند که شرایط بد موقتی است و من می خواهم در شرایط بد چیزی یاد بگیرم

شما جزء کدام دسته هستید؟