سپتامبر 5, 2019
کارگاه واکسن فقر و آمپول دلار

کارگاه واکسن فقر-آمپول دلار

سپتامبر 5, 2019
مکالمه زبان انگلیسی در 3 ماه

مکالمه زبان انگلیسی در 3 ماه

سپتامبر 3, 2019
کارگاه شخصیت شناسی

کارگاه شخصیت شناسی

سپتامبر 3, 2019
کارگاه استعدادیابی

کارگاه استعدادیابیما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام گروه آموزشی دکتر محقق
تلگرام گروه آموزشی دکتر محقق
مجموعه کتاب های زبان دکتر محقق